11.12.2019.

Znajdujesz się: Start
Zaproszenie

 
Witamy

"Być pełnosprawnym to tak naprawdę żadna zasługa,

to dar, który każdemu z nas, o każdym czasie

może być odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym

i członkom ich rodzin, w jak najbardziej naturalny

sposób, włączyć się w nasze życie".

Richard von Weizacker

 
 

Serdecznie Witamy Na Stronie Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową  Koło w Mikołajkach. 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, która stwarza  osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Jest to ośrodek dziennego pobytu dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 18 lat.  Placówka umożliwia podopiecznym osiągnięcie gotowości do podjęcia pracy. Oprócz działań rehabilitacji zawodowej WTZ  zapewnia  również rehabilitację społeczną oraz terapię  zajęciową i psychologiczną. Uczestnictwo w WTZ  jest bezpłatne. 

 

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do zapoznania się z działalnością placówki. Zapraszamy!

 

Warsztat Terapii Zajęciowej

11-730 Mikołajki    ul. Kolejowa 13

tel. 874219980 /874215075       fax. 874219980