20.11.2019.

Znajdujesz się: Start arrow Rękodzieła artystycznego
Rękodzieła artystycznego PDF Drukuj

Pracownia rękodzieła artystycznego: Terapeuta - Piotr Michaluk

Cele:

-rozwijanie umiejętności manualnych
-pobudzanie naturalnych zainteresowań własną ekspresją twórczą
-rozbudzanie zainteresowań plastycznych i wyzwalanie pozytywnych motywacji w odniesieniu do plastyki
-rozbudzanie dyspozycji poznawczych, emocjonalnych i wyobrażeniowych
-rozwijanie zdolności celowego i twórczego odbioru i przeżywania zjawisk wizualnych najbliższego otoczenia, środowiska przyrodniczego i społecznego
-rozwijanie zdolności odczuwania i przeżywania treści wytworów plastycznych
-dostarczenie podstawowych wiadomości i pojęć z zakresu sztuk plastycznych
-kształtowanie kultury współżycia
-planowanie i organizowanie pracy własnej oraz współdziałania w grupie
-celowe dobieranie i ekonomiczne wykorzystanie środków materiałowych