20.11.2019.

Znajdujesz się: Start arrow Zachowań społecznych
Zachowan spolecznych PDF Drukuj

Pracownia zachowań społecznych i aktywizacji zawodowej: Terapeuta - Joanna Sztekler

Nadrzędnym celem realizowanym w ramach tej pracowni jest przygotowanie uczestników do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w mikro i makro społeczeństwie. Co za tym idzie, pomoc w zdobywaniu tych umiejętności i ukształtowaniu takich postaw które są niezbędne do życia autonomicznego i przejawiania zachowań prospołecznych.

 

Punktem wyjścia jest tu wiara w indywidualny potencjał rozwojowy każdego z uczestników i przekonanie, że stworzenie właściwych warunków przyczyni się do ich rozwoju osobistego i bardziej świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.

 

Podczas zajęć edukacyjnych  dobierane są odpowiednie prace i metody terapii do indywidualnych możliwości wykonania przez podopiecznego.

 

Uczestnicy na zajęciach poznają litery, liczby, uczą się czytać, liczyć rozpoznawać nominały pieniężne.

 

Prowadzone są różnorodne ćwiczenia doskonalące umiejętności takie jak: logiczne myślenie, koncentracja uwagi, spostrzegawczość, cierpliwość, orientacja przestrzenna, analiza i synteza wzrokowo-słuchowa.

Cele pracowni:

-podtrzymywania i doskonalenie podstawowych technik szkolnych, tj. czytanie, pisanie, liczenie;
-kształtowanie kompetencji społecznych i umiejętności koniecznych w codziennym funkcjonowaniu ( odczytywanie wskazań zegara, nauka posługiwania się pieniędzmi itp.);
-kształtowanie umiejętności planowania i oceniania własnego działania oraz wyszukiwania i weryfikowania informacji, racjonalne gospodarowanie czasem;
-kształtowanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej;
-kształtowanie umiejętności z zakresu kontaktów społecznych;
-przygotowanie do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym;
-przygotowanie do pełnienia ról społecznych;
-kształtowanie empatii;
-kształtowanie umiejętności korzystania z punktów usługowych, instytucji użyteczności publicznej, urzędów, środków transportu, telefonu, Internetu itp..