20.11.2019.

Znajdujesz się: Start arrow Organizacja pracy
Organizacja pracy PDF Drukuj

Organizacja pracy

Czas Pracy

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Warsztat Terapii Zajęciowej  czynny jest w godzinach od 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo, przez 11 miesięcy w roku, z możliwością prowadzenia dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i turystycznych w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy.

 

Baza lokalowa

WTZ dysponuje pracowniami wyposażonymi w specjalistyczne pomoce niezbędne do realizacji Indywidualnego Programu  Rehabilitacji , salę rehabilitacyjną, gabinet psychologiczny, łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych, platformę  schodowa dla wózków inwalidzkich.

 

Dowóz uczestników

Uczestnicy warsztatu na zajęcia dowożeni są:

- środkami transportu będącymi własnością  jednostki prowadzącej warsztat,

- środkami transportu wynajmowanymi,

- publicznymi środkami transportu.