16.10.2019.
CHCESZ POMÓC
Przekaż 1% podatku
RODO
Klazura Informacyjna
Menu główne WTZ
Start
Cele placówki
Zadania placówki
Warunki przyjęcia
Organizacja pracy
Kadra
Z Życia WTZ
Pracownie
Plastyczna
Krawiecka
Aktywności twórczej
Gospodarstwa domowego
Obróbki materiałów
Ogrodniczo-florystyczna
Rękodzieła artystycznego
Zachowań społecznych
Robótek ręcznych
Kulinarno-porządkowa
Ceramiczna
Komputerowa
Rehabilitacyjna
Imieniny
16 Października 2019
Środa
Imieniny obchodzą:
Ambroży, Aurelia,
Dionizy, Florentyna,
Galla, Gallina,
Gaweł, Gerard,
Gerarda, Gerhard,
Grzegorz, Radzisław
Do końca roku zostało 77 dni.

Znajdujesz się: Start arrow Klazura Informacyjna
RODO- klazura informacyjna PDF Drukuj

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Poniżej znajdzie Pan/Pani szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach na podstawie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach z siedzibą przy ul. Kolejowej 13, w Mikołajkach (11-730), tel. 874215075, adres e-mail: zk.mikolajki@zgpsouu.home.pl.

PSONI jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Pani/Pana dane osobowe.

2.  Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych, obecnie tę funkcję sprawuje - Ewa Kraśniewska, z którą można skontaktować się poprzez e-mail: iodogizycko@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: dla stworzenia osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnej do podjęcia zatrudnienia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. a w szczególności: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw,

4.  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

a)     PFRON-u,

b)    dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

c)     operatorom pocztowym i kurierom,

d)  organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa np. sąd, OPS.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa i RODO): dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przyjęcie uczestnika do WTZ.