Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia

Podstawą kwalifikowania uczestników do warsztatu jest:

Ukończenie 18 roku życia,

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii,

Złożenie podania z prośbą o przyjęcie (wraz z załączoną kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności)

O przyjęciu uczestnika decyduje Rada Programowa w uzgodnieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w oparciu o ocenę punktową uzyskaną w Karcie Kwalifikacyjnej Kandydata