Aktywności Twórczej

Pracownia aktywności twórczej: Terapeuta - Małgorzata Kozłowska


W ramach pracowni aktywności twórczej przewidziane są następujące zadania rehabilitacyjne:

zajęcia plastyczne

-                     rozwijamy umiejętności kreatywnego myślenia,

-                     poszerzaniem zdolności artystycznych,

-                     wspólne planowanie i wykonywanie prac plastycznych,

-                     poszukiwanie nowych technik wyrazu,

-                     udział w konkursach i plenerach malarskich,

-                     wykonywanie przedmiotów użytkowych, dekoracyjnych i upominków,

-                     wykonanie dekoracji i rekwizytów do przedstawień teatralnych

muzykoterapia

-                     wyzwalanie potrzeby ekspresji,

-                     poszerzanie zainteresowań muzycznych,

-                     stymulacja rozwoju psychoruchowego,

-                     uzyskanie postawy korespondencji między ciałem a muzyką,

-                     poprawa komunikacji, integracji z grupą

dramatoterapia

-                     rozwijanie poczucia własnej wartości,

-                     wyzwalanie możliwości twórczych i ukazanie drogi samoekspresji,

-                     rozwijanie wrażliwości moralnej, estetycznej, wewnętrznej dyscypliny,

-                     rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, zwiększenie samoświadomości i wrażliwości,

-                     rozwijanie umiejętności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,

-                     umożliwianie indywidualnej kreacji osobowości.